Frivilligområder

Under følger korte beskrivelser av hvert område. Skulle du ha spørsmål til hva et område innebærer kan du kontakte frivilligansvarlig.

Frivilligavtalen

Her kan du finne ut mer om hva det innebærer å være frivillig under RaumaRock