Trykk her for å kjøpe festivalpass

Ordinære priser 2018:

Weekendpass som inkl torsdag      kr. 1550,–
Billett torsdag                                     kr.   650,–
Dagspass voksen                                kr.   TBA

Ungdom  3 dagers pass                    kr. TBA
Dagspass ungdom                            kr.   TBA

NB: Det vil på lik linje med tidligere år tilkomme et gebyr på kr. 100 pr. billett dersom man venter med å kjøpe billett til samme dag som den skal brukes. Gebyret er et tiltak for å unngå alt for lange køer på fredag og lørdag.

Trykk her for å kjøpe festivalpass